Astronauta – Ual·la, Quina tela…

«Astronauta»  de Ual·la, Quina tela…
Gravat el desembre del 2013 a RAI (Recursos d’Animació Intercultural – www.rai.pangea.org), a Barcelona. Vídeo de Raquel García.
Grabado en diciembre del 2013 en RAI (Recursos e de Animación Intercultural – www.rai.pangea.org), en Barcelona. Vídeo de Raquel García