I tu… no t’en recordes?

 23 de maig – 12 de juny 2011
Impartició d’un taller de vídeo participatiu en l’IES BadalonaNOU sobre la violència dins del marc del projecte de Justícia i Pau «La Cultura de la Pau a Badalona a través de testimonis personals» amb l’Associació la Bretxa.

Parlant amb els professors de l’Institut per a la preparació del taller, decidim treballar sobre la violència a l’aula, bullying. Els professors van pensar a abordar aquesta temàtica ja que consideraven que entre els alumnes s’havien normalitzat formes de relacionar-se violentes.
Es van fer 5 grups per realitzar: 2 ficcions i dos documentals.
Amb excepció del muntatge, els alumnes ha hagut de realitzar tot el procés per a la realització d’una peça audiovisual, des de l’escriptura del guió fins al rodatge.
A més de les sessions sobre violència i les seves formes, estructural, directa i cultural, el taller de vídeo participatiu ha permès abordar de manera pràctica els següents aspectes:
– Per a l’escriptura del guió: posar-se en la pell de l’altre, reflexionar sobre finals no violents davant una situació de conflicte, resoldre un conflicte sense la intervenció d’un adult, la comunicació entre ells.
– Per a la realització tant en l’escriptura del guió com en el rodatge, els alumnes han hagut de treballar en equip fomentant d’una banda el diàleg sobre temàtiques que els afecten i el seu consens així com la col·laboració entre ells. Si una de les persones de l’equip de rodatge no està llesta, no es pot gravar. En un equip audiovisual cada persona és la baula d’una cadena. D’aquesta manera els alumnes han treballat el compromís entre ells.