Postcul en Ficcions Situades. el 01.06 / 2012 / a las 17h 00 en Sala d’Art Jove

Ficcions situades
ACTIVITAT
Screening i taula rodona en el marc d’Interludi I. Escenaris videogràfics.
La sessió té com a objectiu compartir els processos de treball de quatre col·lectius l’activitat investigadora, educativa o política dels quals ha usat i produït textos audiovisuals d’una manera reflexiva. En conseqüència, aquesta trobada pretén posar en comú projectes afins pel que fa al paper que tenen els sons i les imatges en moviment en les seves ‘maneres de fer’ i en la seva política de la (re)presentació. L’activitat sorgeix com una oportunitat de connectar la iniciativa del projecte de formació d’Aurelio Castro –sobre ficció, projecció i espai urbà– amb diverses institucions i agents involucrats en l’ensenyament, la investigació i la difusió al voltant del vídeo.
17:00 h
Projecció de les peces videogràfiques.
Col·lectius convidats: Cine sin Autor (Madrid), Postcul (Barcelona)Taller de Ficció (Barcelona).
Visionat de les peces de vídeo delscol·lectius convidats a la taula rodona.
18:30 h
Taula rodona
Col·lectius convidats: Alterades (Barcelona), Cine sin Autor (Madrid)Postcul (Barcelona)Taller de Ficció (Barcelona). Modera: Aurelio Castro (projecte d’educació de la Sala d’Art Jove 2012).