/vídeo participatiu/ L’ARC DE LA PAIX

Formadora i Coordinadora Audiovisual en un intercanvi artístic entre Montpeller i Barcelona per a realitzar un taller de Hip Hop i Video Clip.

Projecto Intercultural, musical i artístic per a afavorir l’intercanvi i la creativitat entre els països de l’Arc Llatí.

Montpellier, 2010. Projecte impulsat per UNISONS (Montpellier) i NEXES (Barcelona).