Traballamos o vídeo como ferramenta de representación

Entrevista realizada por Comba Campoy en la revista gallega TEMPOS NOVOS